ST-kurs – Nedre GI tumörer och CUP 2024

4000 kr

Artikelnr: 9940 Kategorier: ,

Description

Kursen är fullbokad och anmälan är stängd!

 

 

 

Inbjudan till

ST-kurs – Nedre GI tumörer & CUP

8 – 10 april 2024

 

För 9:e gången arrangeras på uppdrag av SOF en heltäckande kurs i nedre GI tumörer & CUP för ST läkare i onkologi. Välkomna att anmäla er till kursen som nu går av stapeln i Lund och arrangeras i samarbete med Cancerakademin.

Datum: 8-10 april 2024

Plats: Föreläsningssalen, Strålbehandlingen, Skånes Onkologiska klinik, Universitetssjukhuset i Lund.

Innehåll: Onkologiska behandlingsprinciper och multidisciplinära riktlinjer vid kolorektal cancer. Översiktliga behandlingsprinciper analcancer.

Målgrupp: ST läkare i onkologi. Deltagarantalet begränsas till ca 30 personer. Vid behov kommer de ST läkare som kommit längst i utbildningen att prioriteras. För att kunna bidra till diskussion och få ut mest av utbildningen är det en fördel att vid kurstillfället ha viss klinisk erfarenhet av patienter med kolorektalcancer.

Kursavgift: Kursavgiften är ännu ej fastställd men beräknas till ca 4000 ex moms. Avgiften inkluderar kaffe, luncher och en gemensam kursmiddag. Resor och ev övernattning bokas och bekostas av var deltagare för sig efter bekräftelse av kursplats.

Avbokning: efter den 8 mars – debiteras full kursavgift. 

Kontakt: Om du har frågor kring kursen går det bra att kontakta; Sandra Jonsson, sandra.jonsson@cancerforskningsfonden.se

Välkomna!

Jakob Eberhard, Helga Hagman & Thorir Björgulfsson

 

Kursen genomförs i samarbete med Cancerakademin

Skriv ut

Preliminärt program

8 april

08:20 - 08.50 KAFFE           

 

08.50 - 09.00 Välkomna

Thorir Björgulfsson, Helga Hagman och Jakob Eberhard

09.00 - 09.30
Epidemiologi och etiologi

Mef Nilbert

09.30 - 09.55
Genetik

Marie Askmalm-Stenmark

10.00 - 10.45
Diagnostik och Onkologiska behandlingsprinciper    

Helga Hagman

09.55 10.10

Bensträckare

 

10.45 - 11.05

SVF

Mattias Lepsenyi

11.05 - 11.15

Bensträckare

 

11.15 - 12.00 Patologi Karin Jirström
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 13.30

Kirurgi primärtumör

Marie-Louise Lydrup     

  Neo- och adjuvant behandling stad I-III, kolon Jakob Eberhard
13.55 - 14.05 Bensträckare  
14.05 - 14.40

Neo- och adjuvant behandling stad I-III, rektum

Anders Johnsson

14.40 - 15.00

KAFFE

 

15.00 - 15.40

Adjuvant behandling stad I-III, kolorektal                     

Anna Larsson

15.40 - 16.45 Diskussion - patientfall Thorir Björgulfsson
18.00 MIDDAG gemensam

Plats: Talevski i Stadsparken

     
9 april

 

 

08.30 - 09.25

Kurativ onkologisk behandling stadium IV

Jakob Eberhard       

09.30 - 10.00

Metastaskirurgi, Lever                                                      

Jenny Rystedt

10.00 - 10.20

KAFFE

 

10.20 - 10.45

Metastaskirurgi, Thorax                                          

TBA

10.45 - 11.25

HIPEC-kirurgi/onkologi                

Jenny Brändstedt/Christina Siesing

11.25 - 11.35

Bensträckare

 

11.35 - 12.00 Stereotaxi

 Martin Nilsson

12.00 - 13.00 LUNCH  
13.00 - 13.55 Diskussion – patientfall kur st IV Thorir Björgulfsson
13.55 - 14.00 Bensträckare  
14.00 - 15.00

Palliativ behandling stadium IV                                           

Helga Hagman

15.00 - 15.20  KAFFE  
15.20 - 15.55 Specifika biverkningar inkl DPD  Jakob/TBA

 15.55 - 16.45

Diskussion – patientfall pal st IV Thorir Björgulfsson
     
 10 april

 

 

08.30 - 09.00

Bäckencancerrehab

Marie-Louise Lydrup

09.00 - 09.45   

Analcancer översikt                                     

Otilia Leon                            

09.45 - 10.15

Utredning Diagnostiskt Centrum

Kristina Arnljots

10.15 - 10.35

KAFFE

 

10.35 - 11.10

CUP, cancer med okänd primär

Kristina Arnljots                         

11.10 - 11.55

Behandlingsprinciper i framtid                                     

 Jakob Eberhard                    

12.00 - 12.30

Avslutning

Thorir, Helga och Jakob

12.30 - 13.30

LUNCH

 

     
     

Skriv ut