ST-kurs i Primära intrakraniella tumörer med fokus på gliom och meningeom – 2024

10000 kr

Artikelnr: 9440 Kategorier: ,

Description

Nu är kursen fullbokad och anmälan stängd. 

Vill du ställa dig på väntelista, vänligen kontakta Sandra Jonsson sandra.jonsson@cancerforskningsfonden.se

Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer bjuder in till 

ST-kurs i Primära intrakraniella tumörer med fokus på gliom och meningeom

16 – 19 januari 2024

Lejondals slott, Bro

Plats: Lejondals slott, Bro

Kursledare: Helena Bruhn (neurolog), Maria Sandström (onkolog), Annika Malmström (onkolog/palliativ medicin), Magnus Olivecrona, (neurokirurg) Michael Strandéus (onkolog), Göran Hesselager (neurokirurg).

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare inom neurokirurgi, neurologi samt onkologi och i andra hand till blivande specialister inom internmedicin, neuropatologi, neuroradiologi och rehabiliteringsmedicin. Prioritet ges åt dem som kommit en bit i sin utbildning.

Kursavgift: Kursavgiften ännu ej fastställd, men blir ca 10 000 kr ex moms. Avgiften skall vara betald innan kursens start, detta för att garantera din plats. Kursen går i internatform och avgiften inkluderar logi, samt alla måltider. Inklusive kursmaterial.

Varje deltagare bokar och betalar sina resor.

Max antal kursdeltagare: 35 personer

Kursen arrangeras i samarbete med Cancerakademi Norr

Skriv ut

Program

16 januari    
12.00 - 12.30 Samling och introduktion. Presentation av kursledningen och deltagare  
12.30 - 13.30 Lunch  
13.30 - 14.00 Epidemiologi Anja Smits
14.00 - 14.45 Debutsymtom Helena Bruhn
14.45 - 15.15 Kaffe  
15.15 - 16.15 Radiologi Ida Blystad
16.15 - 17.00

Kirurgiska överväganden vid icke kontrastladdande tumörer

Peter Milos
17.00 - 17.30 Dagen avrundas, frågor  
19.00 Gemensam kursmiddag  
     
17 januari    
08.30 - 09.15

Kirurgiska överväganden och behandling vid kontrastladdande tumörer

Magnus Olivecrona
09.20 - 10.20 Histologisk och molekylärpatologisk klassifikation av gliom Martin Hallbeck
10.20 - 10.40 Kaffe  
10.40 - 12.00

Onkologisk behandling av tumörer med IDH vildtyp

Maria Sandström/ Michael Strandéus
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 15.00 Patientfall med diskussion IDH vildtyp Kursledningen
15.00 - 15.30 Kaffe  
15.30 - 16.15 Behandling av epilepsi Helena Bruhn 
16.15 - 17.00 Vad vill patienterna veta?  Annika Malmström
17.00 - 17.30 Frågor och reflektion  
19.00 Gemensam kursmiddag  
     
18 januari    
08.30 - 09.30 Onkologisk behandling av IDH-muterade tumörer Annika Malmström/Michael Strandéus
09.30 - 10.00 Kognition Hanna Ljung
10.00 - 10.30 Kaffe  
10.30 - 11.15 Paramedicinska insatser behandling 

 Lotta Bremer/Jard Svensson

11.15 - 12.00 Patientberättelse Moa Szybalsky Hjalmarstål
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 15.00 Patientfall med diskussion vid IDH-muterade tumörer (inkl kaffe) Kursledningen
15.00 - 15.30 Kaffe  
15.30 - 16.15

Erfarenheter av Optune/TTF hos patienter och närstående

Lisa Kastbom

16.15 - 17.00

Palliativ vård

Annika Malmström
17.00 - 17.30

Frågor och reflektion

 
19.00

Gemensam middag

 
     
19 januari

Meningeom

 
8.30 - 10.00

Diagnostik, kirurgi och uppföljning av meningeom/NF2

Göran Hesselager
10.00 - 10.15

Kaffe

 
10.15 - 11.15

Patientfall med diskussion meningeom

Michael Strandéus/Göran Hesselager

11.15 - 12.00

Patientberättelse meningeom

Åsa Eriksson
12.00 - 13.00

Lunch

 
13.00 - 13.15

SVF 

Helena Bruhn/ Michael Strandéus
13.15 - 14.30

Nationella vårdprogrammet

Sara Kinhult
14.30 - 15.00

Frågor, utvärdering, avslutning

Kaffe under detta pass

 

Skriv ut