ST-kurs i Bröstcancer – Utredning och behandling av bröstcancer – 2022

7500 kr

Artikelnr: 8042 Kategorier: ,

Description

Kursen är fullbokad och anmälan är stängd!

Om du vill ställa dig på väntelista, skicka ett mail till annline.ohlsson@cancerforskningsfonden.se

 

Inbjudan till 

ST-kurs i Bröstcancer

Utredning och behandling av bröstcancer

15 – 17 november 2022

 
 
Hesselby Slott
Stockholm

 

Kursen riktar sig till ST-läkare inom onkologi och arrangeras av SOF i samarbete med BOF och Cancerakademin. Deltagarantalet begränsas till 30 personer. 

Övergripande mål
Kursens mål är att erbjuda ST-läkare inom onkologi en kliniskt inriktad kurs inom ämnet Bröstcancer och förväntas ge fördjupade kunskaper inom epidemiologi, diagnostik, behandling och uppföljning av bröstcancerpatienter.

Innehåll
Kursen kommer att omfatta följande områden: epidemiologi, hereditet, bilddiagnostik, patologi, kirurgi, strålbehandling, cytostatika, fertilitetsbesparande åtgärder, Her2 riktad terapi, endokrin terapi, cytostatikabehandling, målstyrd terapi, neoadjuvant/adjuvant behandling, kliniska studier, behandling av gravida, uppföljning, recidiv – utredning och behandling.
Detaljerat schema kommer att publiceras på BOFs hemsida samt på Cancerakademins hemsida.

Kursavgift
Kursavgiften ännu ej fastställd men beräknas till ca 7500 kr ex moms (om kursen går via zoom blir kursavgiften lägre).Kursen arrangeras i internatform, till självkostnadspris utan externt sponsorstöd.

Sista anmälningsdatum
2022-09-15 (om kursen blir fullbokad innan detta datum så stängs anmälan tidigare)

Kontaktperson:
Monica Sandström, monica.sandstrom@umu.se

Information om kursen:
Anne Andersson, anne.andersson@umu.se
Fredrika Killander, fredrika.killander@med.lu.se
Anna von Wachenfeldt, anna.vonwachenfeldt-vappling@sll.se

Skriv ut

Preliminärt program

15 november

 

 

09.00 - 09.50

 

Introduktion, syfte, presentation av deltagare, schemagenomgång, beskrivning av ett bröstcancerflöde.
Med kaffe.

 

Anna Von Wachenfeldt, Anne Andersson, Fredrika Killande

10.00 - 10.30

Epidemiologi

Jonas Manjer

10.35 - 11.30

Diagnostik del 1: Bild

Fredrik Strand

11.40 - 12.15

Kirurgi del 1

Charlotta Wadsten

12.15 - 13.15

Lunch

 
13.15 - 14.00

Kirurgi del 2

Charlotta Wadsten

14.05 - 15.20

Patologi
(Bensträckare 5 min på mitten)

Johan Hartman

15.20 - 15.40

Kaffe

 

15.40 - 16.10

Diagnostik del 2: Patologi

Anna von Wachenfeldt

16.15 - 17.00

Preop MDK

TBA

18.30

Gemensam kursmiddag

 

 

 

 

16 november

 

 

08.00 -  8.15

Samling

 

08.15 - 09.15

Strålbehandling

Sara Alkner

09.20 -10.20

Endokrin terapi

Erika Friman

10.20 -10.40

Kaffe

 

10.40 - 11.10

Fertilitetsbesparande åtgärder

Tobias Lekberg

11.15 - 12.00

Adjuvant cytostatika, Her2 riktad terapi, zoledronssyra del 1

Sara Margolin

12.00 - 13.00

Lunch

 

13.00 - 13.45

Adjuvant cytostatika, Her2 riktad terapi, zoledronssyra del 2

Sara Margolin

13.50 - 14.30

Neoadjuvant behandling

TBA

14.30 - 15.00

Kaffe

 

15.00 - 15.30

Behandling av gravida

Fredrika Killander

15.35 - 17.00

MDK  postop

TBA

18.30

Gemensam kursmiddag

 

 

 

 

17 november

 

 

08.00 - 08.30

Uppföljning: Är det viktigt att hitta asymtomatiska recidiv tidigt?

Niklas Loman

08.30 - 09.00

Subtypernas olika egenskaper, BRCA1, 2 parphämmare, bröstcancer hos män.

TBA

09.10 - 12.00

 

Recidiv:
Lokoregionala
Oligometastaser
Generaliserad sjukdom

20 min kaffe på mitten

Henrik Lindman

12.00 - 13.00

Lunch

 
13.00 - 13.45

Vi blickar framåt, behandlingsprediktiva faktorer för palliativ behandling och hur de undersöks.

Ana Bosch Campos

13.50 - 15.15

MDK 3 palliativa patienter
Med kaffe

TBA

15.30 - 16.00

Avrundning med Kahoot

Kursledningen

 

Skriv ut