Kurs i vetenskapsmetodik för icke-forskningsaktiva ST- och specialistläkare inom cancer – 2024

5500 kr

Artikelnr: 9596 Kategorier: ,

Description

 

Kurs i vetenskapsmetodik för icke-forskningsaktiva ST- och specialistläkare inom cancer

22 – 23 april 2024

Lejondals slott

Svensk Onkologisk Förening och Cancerakademin bjuder in till: Kurs i vetenskapsmetodik för icke-forskningsaktiva ST- och specialistläkare inom cancer

Syftet med kursen är att stärka kunskapen inom vetenskapsmetodik för icke-forskningsaktiva läkare som handlägger cancerpatienter och att kursdeltagarna efter genomförd kurs ska uppfylla Socialstyrelsens delmål inom medicinsk vetenskap (a5/STa3) men delvis även systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete (a4/STa2).

Specifika kursmål baserat på ESMO/ASCO Global Curriculum och Socialstyrelsens delmål är att kunna:

  • bedöma det vetenskapliga värdet av och dra slutsatser baserat på data från kliniska cancerstudier
  • delta aktivt i vetenskapliga diskussioner med kliniska och prekliniska forskare samt företrädare för industrin
  • diskutera kritiskt kring val av studiedesign
  • prioritera mellan relevanta utfall i en klinisk cancerstudie
  • kommunicera forskningsresultat till kollegor, patienter och samhällsaktörer
  • kritiskt utvärdera och applicera data från kliniska cancerstudier vid terapival i det enskilda patientmötet

(Observera att kursen INTE täcker delmål som ingår i GCP!)

Plats för kursen: Lejondals slott, Bro. Kursen sker i internatform!

Format: Två heldagar på plats på Lejondals slott, 22-23 april 2024 samt en heldag på distans 13 maj 2024 som avslutas med ett frivilligt webbinarium med syfte att matcha ST-läkare och potentiella ST-/doktorandprojekt. Kursen kräver cirka en heldag avsatt för inläsning och förberedelser.

Antal kursplatser: 30 

Kursavgift:
Ännu ej fastställd.

Kursansvarig: Cecilia Radkiewicz, specialistläkare onkologi, postdoktor på Karolinska Institutet, Capio ST Görans sjukhus, Stockholm – cecilia.radkiewicz@capiostgoran.se

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut

Preliminärt program

22 april Lejondals slott
09:00 Välkomstkaffe (drop-in)
10:00

Introduktion (Cecilia): Generella begrepp inom klinisk studiedesign

10:45                 

Diagnostiskt test (individuellt)

11:00

 

Diagnostiskt test (grupp A-D): gruppen kommer överens om ett gemensamt (korrekt) svar, knepiga frågor lyfts med lärarna och/eller tas upp för diskussion i helklass

12.00

Lunch

13:00

Gruppdiskussion: För- och nackdelar med olika (inklusive surrogat-) utfallsmått

14:00

Basal statistik I (Caroline): principen bakom statistiska test

14.45

Kaffe

15:00

Journal Club #1 (grupp A-D, Fredrik introducerar konceptet och hemläxan)

17:15

Kort uppföljning Journal Club #1

19.00 - 

Gemensam kursmiddag

 

 

23 april

Lejondals slott

09:00

Basal statistik II (Caroline): statistiska utfallsmått och analysmetoder

09:45

Journal club #2 (grupp A-D)

10.00

Kaffe

11:45 

Kort uppföljning Journal Club #2

12,00

Lunch

13:00

Säkerhetssignaler (Fredrik)

13:45

Journal club #3 (grupp A-C)
Kaffe 14.00 ca - i samband med journal club

15:45

Kort uppföljning Journal Club 3

16:00

Utvärdering och diskussion: vad saknas och/eller är oklart? Behöver vi justera eller ändra programmet för dag 3?

 

 

13 maj

Via Zoom

08:30                 

Rapport journal clubs på hemkliniken

09:00 

Hälsoekonomi

10:00

Journal club #4 (grupp A-C)

12:00

Lunch

13:00

Diagnostiska studier

13:45

Machine learning

14:15

Kursutvärdering och avslut

15:00 – 17:00

Frivillig workshop (öppet för icke-kursdeltagare)

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut