Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lungcancer) – Kurs 5 – 2023

3000 kr

Artikelnr: 9522 Kategorier: ,

Description

Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lungcancer)

Kurs 5
Screening och små tumörer

15 – 16 november 2023

Lejondals slott, Bro

 

Svenska lungcancerstudiegruppen (SLUSG) har genom Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lungcancer) skapat ett utbildningskoncept för att möta den snabba utvecklingen inom lungcancerområdet. Utbildningen tar avstamp i de utmaningar lungcancerorienterade läkare möter i den kliniska vardagen. Föreläsningar och seminarier utgår från att deltagaren har god ämneskunskap och har som målsättning att utmana deltagarna till ytterligare fördjupning i ämnet.

EEP lungcancer ges som utbildningsinternat en gång per termin under fyra terminer. Målet är att deltagare skall följa hela utbildningsprogrammet men i mån av plats kommer möjlighet ges att delta i enstaka utbildningsinternat. En uttalad målsättning med utbildningen är att ett nationellt nätverk mellan lungcancerorienterade läkare byggs upp för att möjliggöra kunskapsutbyte.

MÅLSÄTTNING

Målsättningen med utbildningsprogrammet är att sammanfatta state of the art och även belysa morgondagens metoder. Genom att sammanföra lungorienterade specialister inom flera specialiteter vill vi skapa multiprofessionella nätverk som skall främja framtida vårdkvalitet och forskning. Genom  vetenskapliga diskussionsforum under utbildningsprogrammet skall deltagarna efter genomgången utbildning även känna sig trygga att delta i läkemedelsstudier.

 MÅLGRUPP

Utbildningsprogrammet vänder sig till läkare inom specialiteterna Lungmedicin, Onkologi, Thoraxkirurgi, Thoraxradiologi och Patologi. Deltagare bör ha ett tydligt fokus mot behandling och utredning av lungcancer och vara förtrogen med current practice. Utbildningsprogrammet är en vidareutbildning för de läkare som vill utveckla enhetens diagnostik, utredning och forskning genom att tillgodogöra sig det senaste inom lungcancerområdet från nationella och internationella experter. Genomsnittlig deltagare i utbildningsprogrammet är specialist med några års erfarenhet inom lungcancerområdet. Utbildningsplatser kommer dock även erbjudas ST-läkare med tydligt lungcancerfokus samt seniora läkare med önskan om att uppdatera sin kunskap.

 ANSÖKAN

Specialister (eller ST-läkare under senare del av utbildningen) inom specialiteterna Lungmedicin, Onkologi, Thoraxkirurgi, Thoraxradiologi och Patologi är välkomna att ansöka. Utbildningsplatserna är begränsade och deltagare uppmanas att inkomma med ansökan så snart som möjligt, dock senast den 14 februari. Kursledningen kan också ge företräde till deltagare inom underrepresenterade specialiteter.

KURSDATUM

Kurs 1 – 10 – 11 november 2020 – Molekylär patologi och målstyrda terapier  –  Nytt datum 22 – 23 november 2021 – genomförd 

Kurs 2 – 16 – 17 mars 2022 – Utredning och SVF, kursansvariga Anders Vikström, Linköping & Stefan Barath, Lund  – genomförd

Kurs 3 – 15 – 16 november 2022 – Lokalt avancerad sjukdom – kursansvariga Andreas Hallqvist, Göteborg & Per Landelius, Karlskrona – genomförd

Kurs 4 – 15-16 mars – 2023 – Cytostatika och Immunterapi – kursansvariga Mikael Johansson, Umeå & Ana Carneiro, Lund – genomförd

Kurs 5 – 15-16 november – 2023 – Screening och små tumörer – kursansvariga Oscar Grundberg, Stockholm & Jaroslaw Kosieradzki, Lund


LOKAL

Lejondals slott, 197 91 Bro
https://lejondalsslott.se/

KURSAVGIFT
Pris: 3 000 SEK ex. moms per internat. I priset ingår kursmaterial, logi och måltider.

KURSINTYG

Kursintyg utfärdas.

FACULTY

Ana Carneiro, PhD Onkologi Lund
Anders Vikström, Överläkare Lungmedicin Linköping
Andreas Hallqvist, PhD Onkologi Göteborg
Stefan Barath, Lungmedicin, Lund
Bengt Bergman, Professor Lungmedicin Göteborg
Maria Planck, Docent Onkologi Lund
Mikael Johansson, Docent Onkologi Umeå
Patrick Micke, Docent Patologi Uppsala
Per Landelius, Överläkare Thoraxkirurgi Uppsala
Signe Friesland, Docent Onkologi Stockholm
Oscar Grundberg, Bitr.öl, L.O.C Stockholm

Om ni har några frågor kring praktiskt arrangemang, se  – vänligen kontakta Monica Sandström, Cancerakademin, monica.sandstrom@umu.se

Om ni har övriga frågor kring kursen – vänligen kontakta undertecknad.

Välkomna!

Oscar Grundberg

Kursansvarig
oscar.grundberg@regionstockholm.se

 

Kursen genomförs i samarbete med Cancerakademin och med stöd från Läkemedelsindustrin

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut

Program!

15 november

09.30 - 10.00 Kaffe/utställning  
10.00 - 10.15 Välkommen  Oscar Grundberg/Jaroslaw Kosieradzki 
10.15 - 11.00 Epidemiolog: screening, RCC Elin Ljungqvist
 

Villkor för screening. Statitisk? Number needed to screen? Socialstyrelsens villkor?

 
10.30 - 12.00 Screening, bakgrund, metoder, implementering i Sverige   Jaroslaw Kosieradzki
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 13.45 Radiologi, AI vid screening av lungcancer Vitali Grozman
13.45 - 14.30 Bröstcancer och AI Fredrik Strand
14.30 - 15.00 Kaffe/utställning  
15.00 - 15.45 Biomarkörer för lungcancerscreening Mikael Johansson
15.45 - 16.30 Screening - pros and cons Mikael Johansson/Bengt Bergman
  Kahoot  
19.00 -  Gemensam middag  
     
16 november
09.00 - 10.30 Sublobär kirurgi- indikering Mamdoh Al Ameri
10.30 - 11.15 SBRT små tumörer Karin Lindberg
11.15 - 12.00 Utredning under screeningeran Oscar Grundberg
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 -14.00 Erfarenheter från pilotprojektet i Stockholm Gunnar Wagenius
14.00 - 14.15 Diskussion - avslutning Oscar Grundberg/Jaroslaw Kosieradzki 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut