ST-kurs i Bröstcancer – Utredning och behandling av bröstcancer – 2023

8700 kr

Artikelnr: 9286 Kategorier: ,

Description

Kursen är fullbokad och anmälan är stängd!

Om du vill ställa dig på väntelista,skicka ett mail till sandra.jonsson@cancerforskningsfonden.se

 

Inbjudan till 

ST-kurs i Bröstcancer

Utredning och behandling av bröstcancer

14 – 16 november 2023

Hesselby Slott
Stockholm

Kursen riktar sig till ST-läkare inom onkologi och arrangeras av SOF i samarbete med BOF och Cancerakademin. Deltagarantalet begränsas till 30 personer. 

Övergripande mål
Kursens mål är att erbjuda ST-läkare inom onkologi en kliniskt inriktad kurs inom ämnet Bröstcancer och förväntas ge fördjupade kunskaper inom epidemiologi, diagnostik, behandling och uppföljning av bröstcancerpatienter.

Innehåll
Kursen kommer att omfatta följande områden: epidemiologi, hereditet, bilddiagnostik, patologi, kirurgi, strålbehandling, cytostatika, fertilitetsbesparande åtgärder, Her2 riktad terapi, endokrin terapi, cytostatikabehandling, målstyrd terapi, neoadjuvant/adjuvant behandling, kliniska studier, behandling av gravida, uppföljning, recidiv – utredning och behandling.
Detaljerat schema kommer att publiceras på BOFs hemsida samt på Cancerakademins hemsida.

Kursplats
Kursen blir på Hesselby slott, Stockholm.

Kursavgift
Kursavgift ännu ej fastställd men blir ca 8700 kr ex moms . Kursen arrangeras i internatform, till självkostnadspris utan externt sponsorstöd.

Sista anmälningsdatum
2023-09-15 (om kursen blir fullbokad innan detta datum så stängs anmälan tidigare)
OBS! Om du avbokar din kursplats efter den 15 september 2023 så debiteras hel kursavgift.

Kontaktperson:
Sandra Jonsson, Cancerakademin – sandra.jonsson@cancerforskningsfonden.se

Information om kursen:
Anne Andersson, anne.andersson@umu.se
Fredrika Killander, fredrika.killander@med.lu.se
Anna von Wachenfeldt, anna.vonwachenfeldt-vappling@regionstockholm.se

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut

Program

14 november

 

 

09.00 - 09.50

Introduktion, syfte, presentation av deltagare, schemagenomgång, beskrivning av ett bröstcancerflöde. Beskrivning av EBCTCG
Med kaffe

Anna Von Wachenfeldt, Anne Andersson, Fredrika Killander

10.00 - 10.30

Epidemiologi

Helena Sackey

10.35 - 11.05

Ärftlig cancer

Anna von Wachenfeldt
11.10 - 12.30

Diagnostik del 1: patologi

Johan Hartman

12.30 - 13.30

Lunch

 
13.30 - 14.30

Diagnostik del 2: radiologi

Fredrik Strand
14.35 - 15.10

Kirurgi del 1

Lotta Wadsten

15.10 - 15.30

Kaffe

 

15.30 - 16.05

Kirurgi del 2

Lotta Wadsten

16.10 - 17.00

MDK 1 preop

Alla

18.45

Gemensam kursmiddag

 

 

 

 

15 november

 

 

08.00 -  8.30

Fertilitetsbesparande åtgärder

Tobias Lekberg

08.35 - 09.35

Endokrin terapi

Erika Friman

09.35 - 09.50 Kaffe  
09.50 - 10.50

Strålbehandling

Sara Alkner

10.55 - 12.45

Adjuvant cytostatika, Her2 riktad terapi, zoledronssyra

Bensträckare på mitten

Sara Margolin

12.45 - 13.45

Lunch

 

13.45 - 14.30

Neoadjuvant behandling

Barbro Linderholm

14.30 - 15.00

Kaffe

 

15.00 - 15.30

Behandling av gravida

Fredrika Killander

15.35 - 17.00

MDK 2 postop

 

18.45

Gemensam kursmiddag

 

 

 

 

16 november

 

 

08.00 - 08.45

Uppföljning efter primär bröstcancerbehandling, och bröstcancer hos män

Niklas Loman 

08.45 - 09.15

Genexpressionsbaserad diagnostik vid tidig bröstcancer

Niklas Loman 

09.20 - 12.30

Recidiv:
Lokoregionala
Oligometastaser
Generaliserad sjukdom

20 min kaffe på mitten

Henrik Lindman

12.30 - 13.30

Lunch

 
13.30 - 14.15

Vi blickar framåt, behandlingsprediktiva faktorer för palliativ behandling och hur de undersöks

Ana Bosch Campos
14.20 - 15.40

MDK 3 palliativa patienter

Med kaffe

 

15.40 - 16.00

Avrundning med Kahoot

Kursledningen

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut