Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lungcancer) – Kurs nr 2 – 2022

3000 kr

Artikelnr: 7963 Kategorier: ,

Description

Inbjudan

 

Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lungcancer)

Kurs 2

16 – 17 mars 2022

Lejondals slott, Bro

 

Svenska lungcancerstudiegruppen (SLUSG) har genom Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lungcancer) skapat ett utbildningskoncept för att möta den snabba utvecklingen inom lungcancerområdet. Utbildningen tar avstamp i de utmaningar lungcancerorienterade läkare möter i den kliniska vardagen. Föreläsningar och seminarier utgår från att deltagaren har god ämneskunskap och har som målsättning att utmana deltagarna till ytterligare fördjupning i ämnet.

EEP lungcancer ges som utbildningsinternat en gång per termin under fyra terminer. Målet är att deltagare skall följa hela utbildningsprogrammet men i mån av plats kommer möjlighet ges att delta i enstaka utbildningsinternat. En uttalad målsättning med utbildningen är att ett nationellt nätverk mellan lungcancerorienterade läkare byggs upp för att möjliggöra kunskapsutbyte.

 

MÅLSÄTTNING

Målsättningen med utbildningsprogrammet är att sammanfatta state of the art och även belysa morgondagens metoder. Genom att sammanföra lungorienterade specialister inom flera specialiteter vill vi skapa multiprofessionella nätverk som skall främja framtida vårdkvalitet och forskning. Genom  vetenskapliga diskussionsforum under utbildningsprogrammet skall deltagarna efter genomgången utbildning även känna sig trygga att delta i läkemedelsstudier.

 

MÅLGRUPP

Utbildningsprogrammet vänder sig till läkare inom specialiteterna Lungmedicin, Onkologi, Thoraxkirurgi, Thoraxradiologi och Patologi. Deltagare bör ha ett tydligt fokus mot behandling och utredning av lungcancer och vara förtrogen med current practice. Utbildningsprogrammet är en vidareutbildning för de läkare som vill utveckla enhetens diagnostik, utredning och forskning genom att tillgodogöra sig det senaste inom lungcancerområdet från nationella och internationella experter. Genomsnittlig deltagare i utbildningsprogrammet är specialist med några års erfarenhet inom lungcancerområdet. Utbildningsplatser kommer dock även erbjudas ST-läkare med tydligt lungcancerfokus samt seniora läkare med önskan om att uppdatera sin kunskap.

 

ANSÖKAN

Specialister (eller ST-läkare under senare del av utbildningen) inom specialiteterna Lungmedicin, Onkologi, Thoraxkirurgi, Thoraxradiologi och Patologi är välkomna att ansöka. Utbildningsplatserna är begränsade och deltagare uppmanas att inkomma med ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 oktober. Kursledningen kan också ge företräde till deltagare inom underrepresenterade specialiteter.

 

KURSDATUM

Kurs 110 – 11 november 2020 – sista ansökningsdag 9 oktober  –  Nytt datum 22 – 23 november 2021 – genomförd 

Kurs 2 – 16 – 17 mars 2022 – Utredning och SVF, kursansvariga Anders Vikström, Linköping & Stefan Barath, Lund 

Kurs 315 – 16 november 2022

Kurs 4 – 15-16 mars-2023

 

LOKAL

Lejondals slott, 197 91 Bro
https://lejondalsslott.se/

 

KURSAVGIFT
Pris: 3 000 SEK ex. moms per internat. I priset ingår konferensmaterial, logi och måltider.

KURSINTYG

Kursintyg utfärdas.

FACULTY

Ana Carneiro, PhD Onkologi Lund
Anders Vikström, Överläkare Lungmedicin Linköping
Andreas Hallqvist, PhD Onkologi Göteborg
Stefan Barath, Lungmedicin, Lund
Bengt Bergman, Professor Lungmedicin Göteborg
Maria Planck, Docent Onkologi Lund
Mikael Johansson, Docent Onkologi Umeå
Patrick Micke, Docent Patologi Uppsala
Per Landelius, Överläkare Thoraxkirurgi Uppsala
Signe Friesland, Docent Onkologi Stockholm
Oscar Grundberg, Bitr.öl, L.O.C Stockholm

Om ni har några frågor kring praktiskt arrangemang, se  – vänligen kontakta Monica Sandström, Cancerakademin, monica.sandstrom@umu.se

Om ni har övriga frågor kring kursen – vänligen kontakta undertecknad.

Välkomna!

Oscar Grundberg

Kursansvarig
oscar.grundberg@regionstockholm.se

 

Kursen genomförs i samarbete med Cancerakademin och med stöd från Läkemedelsindustrin

  
   

Skriv ut

16 mars

09.45 Välkomna! Oscar Grundberg
10.00 - 10.55 SVF- Erfarenheter Oscar Grundberg/Gunnar Wagenius
11.00 - 12.00 PET-CT som del i staging av lungcancer Thomas Hansen
12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 - 13.30 TNM-8 and beyond Anders Vikström
13.30 - 14.25 EBUS / EUS / EUS-B - Bakgrund, diagnostik och staging  Anders Vikström
14.30 - 15.10

Avbildning av CNS vid utredning och uppföljning av lungcancer

Oscar Grundberg
15.10 - 15.30

Kaffe/Utställning

 
15.30 - 16.25

Radiellt ultraljud och ENB

Stefan Barath

 

16.30 - 17.30

Transthorakala biopsier

Vitali Grozman

19.00

Gemensam kursmiddag

 
 

 

 
17 mars

 

 
08.30 - 08.40

Sammanfattning av gårdagen

 
08.45 - 09.40

Kryoteknik vid diagnostik och terapi

Stefan Barath
09.45 - 10.40

Rebiopsering

Anders Vikström
10.45 - 11.45

Hur skall den patologiska diagnostiska algoritmen se ut?

Johan Botling
11.45 - 12.00 

Frågor och diskussion

 
12.00 - 13.00

Lunch

 
13.00  14.00

Central luftvägsobstruktion

Stefan Barath
14.00 - 14.15

Kaffe/Utställning

 
14.15 - 15.10

Falldiskussion

TBA
15.15

Hemresa

 

Skriv ut