Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lungcancer)

3000 kr

Artikelnr: 6413 Kategorier: ,

Description

Kursen är nu fullbokad och anmälan stängd!
Om du vill ställa dig på väntelista, vänligen kontakta monica.sandstrom@umu.se

 

Inbjudan

 

Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lungcancer)

16 – 17 mar 2021 – Nytt datum 22 – 23 november 2021 

Tammsvik Konferens, Bro

 

Svenska lungcancerstudiegruppen (SLUSG) har genom Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lungcancer) skapat ett utbildningskoncept för att möta den snabba utvecklingen inom lungcancerområdet. Utbildningen tar avstamp i de utmaningar lungcancerorienterade läkare möter i den kliniska vardagen. Föreläsningar och seminarier utgår från att deltagaren har god ämneskunskap och har som målsättning att utmana deltagarna till ytterligare fördjupning i ämnet.

EEP lungcancer ges som utbildningsinternat en gång per termin under fyra terminer. Målet är att deltagare skall följa hela utbildningsprogrammet men i mån av plats kommer möjlighet ges att delta i enstaka utbildningsinternat. En uttalad målsättning med utbildningen är att ett nationellt nätverk mellan lungcancerorienterade läkare byggs upp för att möjliggöra kunskapsutbyte.

 

MÅLSÄTTNING

Målsättningen med utbildningsprogrammet är att sammanfatta state of the art och även belysa morgondagens metoder. Genom att sammanföra lungorienterade specialister inom flera specialiteter vill vi skapa multiprofessionella nätverk som skall främja framtida vårdkvalitet och forskning. Genom  vetenskapliga diskussionsforum under utbildningsprogrammet skall deltagarna efter genomgången utbildning även känna sig trygga att delta i läkemedelsstudier.

 

MÅLGRUPP

Utbildningsprogrammet vänder sig till läkare inom specialiteterna Lungmedicin, Onkologi, Thoraxkirurgi, Thoraxradiologi och Patologi. Deltagare bör ha ett tydligt fokus mot behandling och utredning av lungcancer och vara förtrogen med current practice. Utbildningsprogrammet är en vidareutbildning för de läkare som vill utveckla enhetens diagnostik, utredning och forskning genom att tillgodogöra sig det senaste inom lungcancerområdet från nationella och internationella experter. Genomsnittlig deltagare i utbildningsprogrammet är specialist med några års erfarenhet inom lungcancerområdet. Utbildningsplatser kommer dock även erbjudas ST-läkare med tydligt lungcancerfokus samt seniora läkare med önskan om att uppdatera sin kunskap.

 

ANSÖKAN

Specialister (eller ST-läkare under senare del av utbildningen) inom specialiteterna Lungmedicin, Onkologi, Thoraxkirurgi, Thoraxradiologi och Patologi är välkomna att ansöka. Utbildningsplatserna är begränsade och deltagare uppmanas att inkomma med ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 oktober. Kursledningen kan också ge företräde till deltagare inom underrepresenterade specialiteter.

 

KURSDATUM

Kurs 110 – 11 november 2020sista ansökningsdag 9 oktober  –  Nytt datum 22 – 23 november 2021 

Kurs 216 – 17 mars 2021 

Kurs 315 – 16 november 2021 15 – 16 november 2022

Kurs 4 – våren 2022 – datum ej fastställt

 

LOKAL

Happy Tammsvik, 197 91 Bro
https://www.happytammsvik.se/om-oss

 

KURSAVGIFT
Pris: 3 000 SEK ex. moms per internat. I priset ingår konferensmaterial, logi och måltider.

KURSINTYG

Kursintyg utfärdas.

FACULTY

Ana Carneiro, PhD Onkologi Lund
Anders Vikström, Överläkare Lungmedicin Linköping
Andreas Hallqvist, PhD Onkologi Göteborg
Stefan Barath, Lungmedicin, Lund
Bengt Bergman, Professor Lungmedicin Göteborg
Maria Planck, Docent Onkologi Lund
Mikael Johansson, Docent Onkologi Umeå
Patrick Micke, Docent Patologi Uppsala
Per Landelius, Överläkare Thoraxkirurgi Uppsala
Signe Friesland, Docent Onkologi Stockholm
Oscar Grundberg, Bitr.öl, L.O.C Stockholm

Om ni har några frågor kring praktiskt arrangemang, se  – vänligen kontakta Monica Sandström, Cancerakademin, monica.sandstrom@umu.se

Om ni har övriga frågor kring kursen – vänligen kontakta undertecknad.

 

Välkomna!

Oscar Grundberg

Kursansvarig
oscar.grundberg@sll.se

Kursen genomförs i samarbete med Cancerakademin och med stöd från Läkemedelsindustrin

   

Skriv ut

Preliminärt program

 

10 november    
12.30 - 13.00 Lungcancer idag  
13.15 - 14.00 Receptortyrosinkinaser - mål för terapi  
14.15 - 14.45 EGFR-inhibitorer  
14.45 - 15.00 Patientfall  
15.30 - 15.55 Resistensmekansimer  
15.55 - 16.30 EGFR-inhibitorer forts.  
16.45 - 17.15 Fusionsgener  
17.15 - 17.45 ALK- och ROS1-inhibitorer  
17.45 - 18.00 Patientfall  
18.30 Middag  
20.30 Lungcancer Quiz  
     
11 november    
08.45 - 09.45 Molekylär testning  
10.00 – 11.00 Nya mål för behandling  
11.15 – 11.30 Patientfall  
11.30 – 12.00 Diagnostik – rekommendationer  
12.00 – 12.15 Examination och utvärdering  
12.30 Lunch  

Skriv ut