25:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer – Testikelcancer & Njurcancer – 2024

4000 kr

Artikelnr: 9689 Kategorier: ,

Description

 

Mötet är fullbokat och anmälan är stängd!
Vill du sätta upp dig på väntelista och få besked om vi får något återbud – vänligen skicka ett e-mail till monica.sandstrom@umu.se

 

SUF och SFUO inbjuder till

25:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

Testikelcancer & Njurcancer
OBS! Nytt datum 15 – 16 april 2024   – 18 – 19 april 2024

 Rusthållargården, Arild

 

 

I syfte att utöka samarbetet mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds härmed till 25:e Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk cancer, år 2024 med fokus på Testikelcancer och Njurcancer. Övergripande tema blir att diskutera nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data.

Kursavgift om 4.000 kr ex moms och innefattar konferens inkl logi och förtäring, Vi kommer däremot ej att ha möjlighet att subventionera deltagarnas resekostnader, utan var och en bokar och betalar sina resor själva. Faktura på kursavgift kommer att skickas ut i anslutning till kursen.

Syftet med konferensen är att urologer och onkologer skall ges tillfälle till en dialog och diskussion om olika aspekter på testikel-  njurcancer och dess behandling. Dessutom skapa en utökad dialog med uro-patologer och uro-radiologer. Vår avsikt är att ge översikter inom aktuella och kontroversiella områden.

Kursledningen eftersträvar en balans i fördelningen av platser för urologer/kirurger och onkologer samt om möjligt en någorlunda jämn geografisk fördelning.

Deltagarantal
På konferensen finns utrymme för ca 40 kursdeltagare från urologi/kirurgi samt onkologi. Vid ev platsbrist kan anmälningsdatum vara av betydelse.

Om ni har några frågor – vänligen kontakta Monica Sandström, tel 090-785 28 55, 070-640 63 07, eller per e-mail monica.sandstrom@umu.se.

Sista anmälningsdag 15 mars 2024

Olof Ståhl
Kursansvarig – Testikelcancer

Anna Grenabo
Kursansvarig – Testikelcancer

Magnus Fovaeus
Kursansvarig – Njurcancer
Sigrid Isaksson
Kursansvarig – Njurcancer

För SUF

För SFUO
Lotta Renström Koskela

Ordförande

Ingrida Verbiene
Ordförande

Arrangör
SUF och SFUO

i samverkan med Cancerakademi Norr 
och med stöd från Läkemedelsindustrin

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut

Program

15 april Njurcancer  
11.00 - 11.40

PREOPERATIVA BIOPSIER - moderator Magnus Fovaeus
Genomlysning i vårdprogramsgruppen

Anders Kjellman, Huddinge
11.40 - 12.20

RESTART planerad studie (ablation vs resektion)

Anders Kjellman, Huddinge

12.30 - 13.30

Lunch

 

13.30 - 14.00  

UPPFÖLJNING EFTER KURATIV BEHANDLING
Att hitta recidiv i rätt tid hos rätt patient

Saeed Dabestani, Kristianstad

14.00 - 14.15

Paus

 

14.15 - 14.45

LÅGRISKSJUKDOM, FÖRSTA LINJENS BEHANDLING

Magnus Lindskog, Stockholm

14.45 - 15.30

FÖRSTA LINJEMS BEHANDLING, IO/IO vs IO/TKI

Fernanda Costa Svedman, Stockholm

15.30 - 16.00

Kaffe/Utställning

 

16.00 - 16.30  

REAL WORLD DATA IPI/NIVO I SVERIGE

Magnus Lindskog, Stockholm

16.30 - 17.00

 

KIRURGI VID METASTASERAD SJUKDOM
Cytoreduktiv nefrektomi mot bakgrund av den planerade (randomiserade) Nordic SUN studien om uppskjuten nefrektomi efter check-point hämmare

P-O Lundgren, Stockholm

 

17.00 - 17.45

Falldiskussion

 

17.45 - 18.00

KONSTEN ATT AVSTÅ (diagnos och behandling)

Magnus Fovaeus, Göteborg

19.00 - 

Gemensam middag

 

 

 

 

16 april

Njurcancer forts....

 

08.00 - 08.30  

TUMÖRER MED AVVIKANDE HISTOLOGI

Martin Johansson, Göteborg

08.30 - 09.00

SYSTEMISK BEHANDLING VID ICKE-KLARCELLIG HISTOLOGI

Linda Willén, Gävle

 

Testikelcancer

 

09.15 - 09.45

Fallpresentationer

 

09.45 - 10.15

Paus - Utcheckning av hotellrum

 

10.15 - 11.00

SENEFFEKTER AV ONKOLOGISK BEHANDLING AV TESTIKELCANCER

Gabriella Cohn-Cedermark, Stockholm
11.00 - 11.30

ADJUVANT CYTOSTATIKA VID STADIUM I OCH EFTER RPLND.

Martin Hellström, Umeå

11.30 - 12.15

RPLND OCH UROLOGENS ÖKANDE ROLL

Anna Thor, Stockholm

12.15 - 

Lunch - Avslut

 

Gå till anmälningsformuläret

Skriv ut