23:a Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

4000 kr

Artikelnr: 6051 Kategorier: ,

Description

Mötet fullbokat och anmälan är nu stängd!

 

 

Inbjudan till vetenskapligt möte

SUF och SFUO inbjuder till

23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer

Urinblåsecancer
23 – 24 april 2020

 Rusthållargården, Arild

 

I syfte att utöka samarbetet mellan urologer/kirurger och onkologer i Sverige som arbetar med omhändertagande och behandling av patienter med urologiska tumörer inbjuds härmed till 23:a Svenska Uro-Onkologiska uppdateringen om urologisk cancer, år 2020 med fokus på Urinblåsecancer. Övergripande tema blir att diskutera i relation nationella vårdprogram, EAU guidelines och kvalitetsregisterdata i relation till nya data.

Kursavgift om 4.000 kr ex moms och innefattar konferens inkl logi och förtäring, Vi kommer däremot ej att ha möjlighet att subventionera deltagarnas resekostnader, utan var och en bokar och betalar sina resor själva. Faktura på kursavgift kommer att skickas ut i anslutning till kursen.

Syftet med konferensen är att urologer och onkologer skall ges tillfälle till en dialog och diskussion om olika aspekter på urinblåsecancer och dess behandling. Dessutom skapa en utökad dialog med uro-patologer och uro-radiologer. Vår avsikt är att ge översikter inom aktuella och kontroversiella områden.

Kursledningen eftersträvar en balans i fördelningen av platser för urologer/kirurger och onkologer samt om möjligt en någorlunda jämn geografisk fördelning.

Deltagarantal
På konferensen finns utrymme för ca 40 kursdeltagare från urologi/kirurgi samt onkologi. Vid ev platsbrist kan anmälningsdatum vara av betydelse.

Om ni har några frågor kring det vetenskapliga programmet går det bra att kontakta Ola Bratt, e-mail: ola.bratt@vgregion.se eller Jon Kindblom, e-mail: jon.kindblom@vgregion.se

När det gäller praktiska frågor – vänligen kontakta Monica Sandström, tel 090-785 28 55, 070-640 63 07, eller per e-mail monica.sandstrom@umu.se.

 

Sista anmälningsdag 20 mars 2020

 

För kursledningen

 

 

Ola Bratt

Kursansvarig

 

Jon Kindblom

Kursansvarig

 

För SUF

För SFUO

 

Lotta Renström Koskela
Ordf

Camilla Thellenberg-Karlsson

Ordf

 

Arrangör
SUF och SFUO
i samverkan med Cancerakademi Norr

23:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer
genomförs med stöd från:

 

Skriv ut
Preliminärt program Torsdag 23 april
12.00 – 13.00 Lunch  
13.00 - 13.10 Welcome  
13.10 – 13.30 Register data - RODRET Truls Gårdmark/ Tomas Jerlström
13.30 – 15.00 Upper tract urothelial carcinoma 
Diagnostic procedures and lymph node dissection for UTUC Fredrik Liedberg      
Neoadjuvant or adjuvant chemotherapy for UTUC – what’s the evidence? Robert Jones
Discussion  
15.00 – 15.30 Kaffe  
15.30 – 18.00 Molekylär klassning och metastatisk sjukdom  
PURE01/ABACUS och pågående studier med checkpoint-inhibitorer vid MIBC Anders Ullén
Molekylär klassning av urotelial cancer Mattias Höglund
Analys av PDL1-status: uppdatering, fallgropar Claes Lind
Bensträckare  
Behandling av M1 hos patienter som inte tål cisplatin Karin Holmsten
Behandling av M1, ickeurotelial blåscancer. Regimer, evidens. Dimitrious Papantoniou
Falldiskussioner  
 
19.00 Middag  
    Fredag 24 april
08.00 – 09.30 Invasiv blåscancer  
Robotassisterad cystektomi: evidensläget Henrik Kjölhede
FDG-PET-CT vid urotelial cancer (UTUC och blåscancer) – randomiserad och annan evidens Elin Trägårdh
Lymfkörtelkirurgi vid urotelial cancer (blåsa) – randomiserad och annan evidens Henrik Kjölhede
Uppföljning av föregående års diskussion om blåsbevarande RT Karin Söderkvist/ Ann-Sofie Fransson
09.30 – 10.00 Kaffe och Utcheckning  
10.00 – 12.00 Icke muskelinvasiv blåscancer  
T1-sjukdom (molekylära markörer och patologi, invasionsdjup mm) Tomas Thiel
Hur monitorerar man urinkanalen hos patienter med Lynch syndrom idag och imorgon? Mef Nilbert
Falldiskussioner  Fredrik Liedberg
12.00 Lunch och hemresa  

Arrangör SUF och SFUO i samverkan med Cancerakademi Norr

23:a Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer genomförs med stöd från: Amgen, Bayer AB, Bristol Myers Squibb samt Sanofi

 

Skriv ut