C-kurs i Palliativ Medicin 5 – 9 februari 2024

C-kurs palliativ medicin 5 – 9 februari 2024 (2)

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.
  • Ange för varje föreläsning vad Du anser om framförandet och ämnesvalet på en skala 1 till 5. 1 = dåligt och 5 = mycket bra. Dessutom vill vi att Du tar ställning till om den avsatta tiden är lagom (1), bör utökas (2), eller minskas (3).