25:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer – Testikelcancer & Njurcancer – 2024

  • Försök att betygsätta följande påståenden om/inslag i kursen på en skala 1-5 med 1 som sämst och 5 som bäst.